Karczowanie

karczowanie zarośli, małych drzew, czyszczenie działek

Zajmujemy się karczowanie zarośli, usuwanie karpiny i samosiewów, wycinanie małych drzew. Usuwamy drzewa o małej średnicy pnia, krzewy wraz z korzeniami oraz pniaki po ściętych drzewach. Usuwamy części podziemne drzew i roślin, również drzew po wcześniejszej wycince.

Przygotowujemy teren do ponownego zasadzenia bądź zagospodarowania.