mulczer leśny

MULCZER LEŚNY

Urządzenie do ekologicznego przywracania do gruntu składników mineralnych poprzez rozdrabnianie rosnących na niej drzew i roślinności zielnej zamieniająca je w biomasę.

 • brak konieczności wywozu odpadów
 • możliwość wjazdu maszynami budowlanymi i samochodami bez obaw o uszkodzenia opon
 • możliwość ponownego koszenia dowolnymi rodzajami kosiarek powodu braku karp (pniaków) w
  przypadku odrastania zieleni
 •  rozrywanie karp ( pniaków) i korzeni

Każdy mulczer powoduje zasiew nasion traw, krzewów, drzew leśnych i owocowych, roślin zielonych, warzyw, kwiatów oraz zmieszanie gleby ze składnikami mineralnymi.

MULCZER to sprzęt który powoduje:

 • koszenie zarośli
  karczowanie ( rozrywa)
 • wycinanie samosiejek
  porządkowanie działek
 • koszenie nieużytków
 • oczyszczanie terenu
 • wycinkę krzaków
 • frezowanie pni (karp)
 • rozdrabnianie gałęzi ( rębak)
 • rekultywacja działek
 • wycinkę drzew

Podział mulczerów ze względu na rodzaj urządzeń tnących ( zębów):

Mulczer Ostry

Ścina rośliny i drzewa jak piła czy kosa. Pozostawia pączki na roślinach poniżej miejsca cięcia gdzie efektem jest bardzo szybkie odrastanie roślin czasem nawet kilkakrotnie większej ilości niż przed zabiegiem

Mulczer Tępy

Rozbija rośliny ich odrosty oraz karpy ( pnie ) na tzw. Pędzle powodując ich powolne obumieranie oraz dając miejsce do rozwoju grzybów i owadów. Powoduje tym samym szybki rozwój zgnilizny oraz rozpad i próchnicę (deprecjonowanie drewna i odpadów zielonych).

Podział mulczerów ze względu na głębokość wykonywanej usługi wgłąb ziemi:

Mulczer powierzchniowy – EKOLOGICZNY – urzadzenie ścinające całe drzewa nawet do 35 cm średnicy w pnia . Ten typ mulczera nie powoduje znacznych zniszczeń flory i fauny operując w zakresie głębokości od +50 cm nad ziemią do – 5 cm w głąb gruntu. Minimalizuje to całkowite zniszczenie zwierząt i owadów znajdujących się pod powierzchnią gleby.

stop mulczerom wgłębnym

Mulczer wgłębny – NIE EKOLOGICZNY – maszyna operująca na głębokości od + – 5 cm nad ziemią do nawet 40 cm wgłąb gruntu – nie nadaje się do ścinki i jednoczesnego rozdrabniania drzew – rozdrabnia tylko leżące odpady . Wbrew pozorom maszyna omija w gruncie większość dużych karp i kamieni.
Maszyna powoduje całkowite zniszczenie flory i fauny na wykonywanej powierzchni ponieważ rozrywa ( rozdrabnia ) wszystko co żyje na powierzchni i pod powierzchnią gleby w tym dżdżownice, owady, grzyby, gady, płazy, drobne zwierzęta, ślimaki. Załamuje to równowagę w przyrodzie.

Jesteśmy leśnikami i zastanawiając się nad zakupem maszyn doszliśmy do wniosku że mulczery wgłębne kolidują z głównym założeniem ochrony środowiska a my musimy o te założenia dbać dla nas , naszych dzieci oraz całej ludzkości